Plastic bottle challenge par bann zanfan primer

Bann zanfan ki dan program akonpagnman primer Cyril Dalais, inn fer upcycle-bottle pou proze Plastic bottle challenge. Lobzektif sa proze la li dabor pou resikle bann boutey plastik e osi pou ki nou diminie konsomasion delo.
Koman nou pou fer pou ki nou pa pou gaspiy okenn gout delo, kan nou pou aroze, sa delo la li pou desan dan sa dernier boutey la e nou rekiper li dan sa dernier boutey la pou nou nou re-aroze.
Aktivite la, li sinp. Nou finn pran 4 boutey plastik ki mem groser
a) 3 boutey nou finn dekoupe dan de kote pou ki plant la kapav gagn lespas pou sorti (sof dernie boutey la nou pa fer okenn trou ladan pou kapav rekiper delo.)
b) Nou finn osi koup bann boutey la dan zot fon pou kapav sel zot ansam.
c) Answit nou pers bann bouson boutey
d) Nou vis zot bien, nou met lakol pou ki bann boutey tini bien ansam.
e) Aster nou komans met nou kantite later e nou met nou bann plant.


Mary Jane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code