Pliyaz bato

Avan koumans fer pliyaz bato nou’nn koumans par fer enn gribouyaz lor enn papie, answit bann zanfan inn aprann kouma kre zot prop bato papie. Sa aktivite-la finn permet zot devlop zot motrisite, zot fakilte kognitif, zot konsantrasion ek zot kordinasion lame lizie. Finalaman kan zot inn fini fer zot pliyaz ti ena enn lazwa dan zot ki enn papie inn pran enn zoli form bato. Zot inn bien kontan fer zot bato flote dan delo. Ti enn aktivite bien emerveyan.

Anne Sophie Sautrelle
Younit : Kids R Kids