Port-ouver Les Mirabelles Flacq 21 Mars 2018

Les Mirabelles Flacq ti organiz enn mini port- ouver le 21 Mars 2018 alokasion 50eme laniverser lindepandance nou pei. Avan sa gran zour la tou bann preparasion ti fini koumanse:netwayaz, dekorasion, rod bann zafer antikite, resers lor nou pei, repetision avek bann zanfan. Tou dimounn inn met lamin dan lapat. Presentation1

Kouma nou pe deza travay lor clean and heathly planet, nou’nn fer bann diferan obze avek bann kitsoz ki nou kapav resikle ex bwat dile, magazinn, port- dizef.

Nou’nn gagn led depi paran ek nou bann volonter, ki’nn rest avek nou ziska tar. Bann mis ek bann paran inn amenn boukou lobze lontan.

Presentation2

Pou gran zour la nou ti ena mis Nisha ek madam Patricia ki ti’nn amenn enn gran led pou nou, pou fer vizit gardri ek explik inpe plis an detay ki travay nou fer pou bann zanfan. Bann viziter ti bien kontan akoz pa toulezour ki gagn rant dan gardri.

Ti ena enn ti spektak par bann mis ek zanfan. Nou ti osi fer nou leve drapo an preans Mary, ki’nn bien kontan get nou bann zanfan partisipe.

Pou terminn nou open day, sak invite inn gagn enn ti payanke fer par bann zanfan. Ti ena boukou dimounn ki pa ti kone ki ete sa Terre De Paix, mai apre sa port ouver la zot inn gagn lokazion pou konn Terre De Paix.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code