Pou Lindepandans, nou tinn akeir enn invite de mark

CED Albion finn gagn lazwa akeir pou nou fet lindepandans, nou linvite doner Misie Kee Chong Li Kwong Wing, GOSK, Chairman SBM akompanie de lezot staff SBM.

Bann paran nursi e maternel osi ti prezan. Nou finn selebre laniverser nou pei vandredi le 11 mars. Zanfan finn sante, danse ek fer poem. Lanbians ti o top.

IMG_20160311_102034[1]

SBM finn osi fer nou loner atraver enn finansman inportan a Terre de paix. Pou remersie zot, zanfan finn prepar enn ti kado, ede de bann mis, avek bann materyel resikle.
Paran ek zanfan inn bien kontan. Nou finn terminn nou fet avek enn ti kolasion prepare par nou kwizinier.

IMG_20160311_112540[1]

1 thought on “Pou Lindepandans, nou tinn akeir enn invite de mark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code