Pratik Natirel avek Banbou pou protez plant.

Banbou, li fasil gagne partou e li kapav protez nou bann plant dan potaze kont diferan difikilte kouma  kourpa, zwazo, lisien, gro-sloey, gro-lapli ek ankor lezot. Nou kapav servi banbou pou fer enn zoli ankadreman avek miray ek met later ladan pou plante. Sa li pou anpes gro delo inondasion andomaz nou bann plant ek so later vi ki li pou dan oter ki bien proteze avek banbou.

Enn lot metod ki a lepok ti pe bien servi avek banbou, se tonel. Bien sinp ek fasil, zis bizin pik bann long banbou mins tout-o-tour potaze ek les plant filant pran so sime lor sa. Li bien amizan pou bann zanfan fer obzervasion toulezour kouma zot plant pe file koumadir sak laliann pe konverse avek lot. Sa metod-la li fer gagn zoli rekolt ek donn lonbraz a bann ti plant frazil kouma enn shed kont gro soley.

Kourpa, lisien ek zwazo bien prezan dan nou potaze pou deranz nou bann plant ek sirtou bann semans. Me pou protez sa plant ek legim frazil kont nou bann ti kamarad-la, nou kapav met banbou avek ti brans pike toutotour pou anpes zot rant dan potaze.

Lutchmee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code