Pre-youth

Pre-youth se enn program ki konsern bann zanfan ki pe rant dan pre- adolesans. Pou lemoman, ena 12 zanfan ki ena ant 12 an e 16 an. Tou bann zanfan zot dan nou striktir rezidansiel depi diferan fami dakey.
Sak kinzenn bann zanfan zwenn pou aprann plizir zafer par exanp, kouma prepar manze, koutir, lapes e osi manier viv ansam.
Zanfan aprann konn bann esek atraver bann zwe, e aprann osi travay an-ekip e aprann kominike ant zot.
Pou sak aktivite ki fer, ena enn sosial rezidans e Sydney ki akonpagn bann zanfan pou ki sak fwa bann aktivite deroul bien.
Bien souvan se Sydney ki inisie bann zanfan a bon konportman ki bizin ena kan zwe, bann reg kan zwe football, kan lapes mem kan fer koutir li pou la pou donn so koudme.
Pou sa, bann zanfan e bann sosial rezidans dir Sydney enn gran mersi pou so koudme.
Nou les zot apresie bann foto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code