Premie aktivite zardin devey avek nouvo zanfan Atelie Di Savwar

Se avek enn exisitasion ki bann nouvo zanfan Atelie di savwar finn al pou enn premie fwa dekouver zardin devey . Apre enn ti renion konsernann bann regleman ek konportman dan van ek dan zardin, ariv dan zardin devey bann zanfan finn emerveye par splander ek grander zardin-la. Zanfan finn dekouver an premie parking ek welcome area zardin devey. Finn ena enn prezantasion depi Miss Queency ek bann lezot staf zardin ek bann stazier. Finn ena bann instriksion pou bon deroulman ek sekirite zanfan. Mis Anne Marie finn fer enn vizit gide avek bann zanfan . Zot finn aprann kwin to taste, bann pie ki ena ek bann fri ki ena kouma frisiter. Ankor enn fwa bann zanfan ti bien kontan ki ena enn zoli lespas akot zot kapav zwe Lib.
Mis Queency finn explik bann zwe lontan ek ti ena enn demonstrasion diferan fason kapav zwe sot lakod par Mis Queency ek Anne Marie. Ti ena zwe lamarel, oulaoop, lame lao ek kouk kasiet. Ti ena enn bon partisipasion de la par bann zanfan ek stazier osi. Apre sa bann zanfan finn bien kontan dekouver labirint ki ena omilie. zanfan finn bien galoupe ek zwe laba osi. Alafin aktivite bann zanfan dir zot bien kontan pou retourn ankor zardin devey pou zwe lamizik dan kwin anfiteat.


Mersi
Melissa : Animater ADS
Dat: 19.02.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code