Premier session Artizana.

Nouvo lane 2020 inn bien demare bien pou bann madam dan proze artizana Albion. Bann madam anplin preparasion pou prosenn ‘marché des mères. Koman zot pe trouve atraver bann foto, travay pe deroule for-for avek enn ti koudme 2 estazier depi Danmark ki pe ede pou triy bann bouton.
Nou finn ena osi 2 nouvel madam ki finn zwenn lekip.

Nou finn ena osi 2 nouvel madam ki finn zwenn lekip. Nou fer tou pou gard sa bon kap la pou sa lane 2020 la.

Mary Jane Armand- Jolicoeur
Social Educator / integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code