Preparasion e Selebrasion Fet Printan

Fet printan pe koste. Dan gardri Les Mirabelles Tamarin bann mis ansam ek bann zanfan pe fer bann dekorasion e bann aktivite pou fer sa fet-la zoli.
Nou’nn koumans par fer bann dekorasion pou ambelir gardri e bann zanfan inn akros bann kimono.

Nou inn fer montaz enn dragon kot bann zanfan inn develop zot motrisite finn e inn socialize anmemtan. Enn zoli partaz avek zot bann kamarad.

Apre nou inn fer enn kart avek enn lapin pou donn sak zanfan kan fet fini pou swet zot ek zot fami, enn bonn fet printan.

Joanique

Lekip Les Mirabelles, Cap Tamarin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code