Mo pei p gagne so laz CEDFLQ

Depi de semenn avan nou ti’nn fini komanse fer bann preparasion pou lindepandance. Avek bokou lantouziasm nou’nn prepar bann aktivite kouma:koloryaz, lapintir, sante, danse, mim ek montaz.


Bann zanfan ti bien exite pou fer bann repetision sante, mim ek danse. Zot ti bien kontan pou partisip dan bann aktivite koloryaz lor map moris, lapintir dan dodo. Zot inn osi dekouver lanprint lamin lor pie.


Pou dekorasion nou’nn swazi kouler nou pavion plis pou met li an-valer. Nou’nn servi papie, latwal ek bann desin.


Ti enn bon moman ki nou’nn pase ansam pou fer sa preparasion-la resi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code