Preparasion fet paran

Aktielman nou pe travay lor tematik Paran dan Mirabelles Flacq. Nou pe montre zanfan, atraver bann mobil e kolaz, gribouyaz fer zot rol paran.

Kan zot pe fer sa bann aktivite-la sa pe develop osi zot langaz parski dan zot manier zot pe nomm tit ki zot paran ena. Nou bann caregiver, nou pe kontan koumadir zanfan-la pe progrese dan so lintelizans .Parkont ena zanfan ki pa kapav develop sa fakilte-la, me zot observe, zot pou pran inpe letan pou konpran fer gribouyaz.

Aktivite kolaz.

Zanfan develop osi zot motrisite finn, depi ki nou tipti atraver enn desin leker nou gagn enn latirans sinonim (Lamour, Love, Lamitie). Bann zanfan inn bien kontan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code