PREPARASION KONPOS DAN SANT CYRIL DALAIS

Apre ki nou’nn ramas bann lapo legim, lapo fri, lakok dizef, fey sek ek larou , bann zanfan maternel ek staf,
tou ansam pe prepar konpos pou nou prop potaze.
Sa preparasion demontre ki nou’nn donn zanfan lokazion manipil kitsoz avek zot
lamin ek zot finn resanti bann sansasion Touch and Feel.
Li enn aktivite kot bann zanfan kapav fer lakaz avek zot paran avek mem aprantisaz
ki zot gagne dan lekol

Bann zanfan inn montre enn bon partisipasion ek finn bien kontan.

Marie – Rose
Sant Cyril Dalais

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code