Preparasion lor tematik glass pou fet paran

Depi enn semenn dan gardri Les mirabelles Flacq bann zanfan ek bann mis pe prepare for-
for pou fet paran. Kouma nou pe travay osi lor tematik glass nou finn demann bann paran
amenn bann ti po an boutey seki zot nepli servi.


Nou ti osi prepar enn ti makrame avek difil rafia tou kouler. Koumsa bann paran kapav
sispann zot po ek anbeli zot lakaz. Apre nou finn dekor po-la avek bann ti fler ek ti leker. Nou
finn osi pas lakol e roul po-la dan briyan kouler lor.

Zour fet bann zanfan ti bien kontan. Zot ti bien danse, sante ek mem fer enn ti sketch. Alafin
lazourne bann zanfan ti inpasian pou ofer zot ti prezan a zot mama.
Bonn fet paran zot tou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code