Preparasion Sware Familial

Samedi 27 Out,  preparasion sware familial dan Dojo, ti  enn  premier pou Lafami  Terre de Paix. Bann staff ek sertin fami bann staff inn vinn donn enn gran koudme samdi gramatin dan Dojo pou dekor lasal. Li ti enn zoli lexperyians kot sakenn ti donn so lide koma pou dekore. Ti’nn konstitie bann lekip, kot ena ti pe okip soufle balon, ena ti pe atas ballon met li dan oter. Enn ti lekip ti pe okip met bann latab. Nou tou inn met lame dan lapat pou ki sa zour la li vinn enn sikse.
Ala impe foto preparasion e lasware.

Presentation2Presentation4Presentation6Presentation8Presentation11Presentation13Presentation15

1 thought on “Preparasion Sware Familial

  1. Esthel

    Sa ti enn bien zoli lexperyans pou mwa personelman, dan lorganizasion e sa fer plezir kan trouv sa inn amenn enn zoli rezilta. Bizen refer, mo pe fini komans gagn partisipan ki interese. alor bizen pa tarde.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code