PROGRAM OUTREACH ADS

Program outreach ADS dan bann rezion, se enn program kot Travayer Sosial Terre de Paix travay atraver bann altivite, avek bann zanfan ki res dan Camp-Levieux, Residans Barkly e Residans Mangalkan. Enn fwa par semenn nou al ver zot.
Sak semenn, nou fer bann aktivite koma lekritir, lektir, kreativite, zwe ek nou ed zot osi dan zot bann dewar skoler.
Dan lindi tanto nou al dan sant Camp-Levieux, 4er a 5er. Laba, nou ena 13 zanfan ki ena ant 7 e 15 an.
Dan merkredi nou al dan sant residans Barkly, 4er a 5er. Laba, nou ena 12 zanfan ki ena ant 7 a 15 an
Dan zedi nou al dan sant Floreal, Residans Mangalkan 4er a 5er. Laba nou ena 13 zanfan ant 7 e 15 an.
Program outreach osi ankouraz bann paran e bann zanfan pou partsip dan bann mikro proze ki TERRE DE PAIX met an plas koma proze potaze kot ankouraz zot plante, proze sanpiyon kot montre zot koma kiltiv sanpiyon pou zot prop konsomasion.
Dan program outreach ena bann paran ki ed nou dan nou program, kan bizin al lor terin ek fer vizit.
Enn fwa par trimes dan vakans nou fer bann sorti Pedagozik kot al pran zot kot zot, e kan fini al kit zot. Nou ofer zot enn dezene. Bann zanfan bien kontan kan ena sorti, zot atann sa avek inpatians, defwa mem zot dir kot zot anvi ale.

Presentation1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code