PROGRAM PRIMER MARDI 27.09.2022

Zordi dan nou Program Primer nou’nn akey 2 reprezante WE RECYCLE ki’nn montre ek konsey bann zanfan kouma zot kapav re-itiliz bann kitsoz zetab pou redonn zot enn lot lavi kot kapav re servi li. Dan sa mem sesson-la bann zanfan inn gagn boukou zafer bien interesan. Inn dekouver bann zanimo andemik. Inn gagn konesans lor bann dese ki pe touy nou lanvironman kouma sak plastik, kouma lor la plaz bann salte pe akimile ek kouma bizin fer pou eliminn sa. Ek zot inn mem gagn enn ti zistwar lor enn zwazo ki  apel koko . Bann zanfan inn bien reaktif lor tou bann kestion poze ek zot inn bien partaz bann lide bien konstriktif lor resiklaz. Sa sesion-la inn gagn enn gran eklersisman pou touzour ena sa motivasion resikle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code