Program Primer Sant Devey La Valette

Zordi dan nou program primer, kouma bann zanfan ankor an vakans,
nou finn fer enn aktivite bien leze. Mo finn donn sak zanfan enn bout
bristol, lakol, sizo, penntel ek enn bout papie krep. Inn met sakenn
lor enn latab tousel lerla inn les zot lib fer seki zot anvi ek sa
bann materyel la. Sak zanfan inn fer enn zafer diferan de so kamarad.
Sa finn ed zot pou devlop zot kreativite ek anmemtan zot inn paret
bien kontan sa aktivite la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code