Proze Group Oranz.

Enn inovasion pou enn nouvo group 2018
Mo ti apros stazier Yael pou fer enn travay spesifik ar Group Oranz. Lide se pou gard enn souvenir kreasyon sa nouvo group la.
“Group Oranz an Foto”. [Proze]
Sak aktivite kot zot pe partisipe pran foto, e servi sa kouma enn albem, enn kote foto paz vizavi dekrir seki pe pase anmemtan fer resortir size, e topik lor ki pe travay.
Koumsa, pou ena 5 size prinsipal ki zot kontan. Lagrikiltir, Spor, Home Eco, zwe de sosiete.
Pou ki gard enn bon souvenir kreativite sa nouvo group 5 zanfan.
Sa 5 zanfan, 3tifi ek 2 garson zot bien diferan, zot laz ant 9 – 11ans.
Zot anplin devlopman, zot ena boukou lenerzi. Aktivite ki zot fer pandan enn semenn se nimeresi, Art, literasi, lagriklitir, spor, HomEco, lamizik.
Zot toultan anvi manze, zot anvi fer salad mang, oubien fer krep. Ena fwa zot lager, ena fwa zot anvi al aste gato, zot zwe ansam e zot defann zot group.
Atelie Di Savwar

Anne-Marie Joly
Nov 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code