Proze Montessori par bann zanfan akonpagnman primer Sant devey Cyril Dalais, Albion

Apre formasion lor montesori ki nou finn gagne Desam 2020 dan Terre de Paix, finn prepar enn Montessori pou bann zanfan ki dan proze akonpagnman primer Sant devey Cyril Dallais, Albion. Aktivite li baze dapre kapasite bann zanfan e avek letan nou pou inplik bann lezot kiksoz ki pou boukou pli konplike koman miltiplikasion, divizion e adision.
Nou finn rekiper bann vie karton, bann boutey plastik e osi bann penntel ki nepli ekrir nou finn travay konsep matematik. Amemtan, bann zanfan pe aprann konte e rekonet bann sif, bann zanfan pe aprann konsep ouver-ferme, vise ek devise.
Zot finn mem lans bann chalenj pou kronometre zanfan ki pou resi konplete an premier e ki pa finn komet okenn fot, zot inn al mem ziska koriz bann ti kamarad ki ti pe fer erer. Lefe ki aktivite la li bien ‘colourful’, bann zanfan inn montre boukou lintere e finn bien apresie.


Mary Jane/ Wantesha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code