Proze pondez dan sant devey Cyril Dalais Albion

Sa Zedi 08 Ziliet 2021 la, ti enn gran zour pou bann benefisier proze pondez sant devey Cyril Dalais Albion. Apre boukou tonbe leve, finn resi demar avek nou proze pondez 9 em sezon 3em fwa. Antou ena 8 benefisier kot 6 benefisier inn gagn 12 pondez e 2 benefisier inn gagn 24 pondez.Avan ki bann benefisier inn gagn zot bann pondez, finn prosed a dezinfektion tou bann kazot.

Sa proze la li an kolaboration avek group Eclosia. Dayer nou profite pou remersie zot pou touzour fer Terre de Paix konfians. Sa lane la ankor bann benefisier inn gagn zot pondez ek manze gratis e sa li pou pandan enn period enn an. Avek larzan ki zot pou ekonomize avek lavant bann dizef la, bann benefisier pou pey zot manze ek pondez pou prosin sezon.

Mary Jane
Social educator/ Integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code