Proze Potaze gardri

potaze1Proze potaze gardri se enn ti proze ki gardri Les Mirabelles ki truv dan Simin Lekol, Grand Bay finn met anplas ansam avek bann zanfan ki frekant sa gardri la. Li enn proze kinn inplik zanfan, bann miss ek paran osi. Nou finn fer bann zanfan amenn bann po ou bann boutey ki pe zete lakaz pou nou kapav servi sa pou plant bann ti legim kuma bred tompus, bred petsai, kotomili ek alke lay. Se enn ti proze kot zanfan montre boku lintere Toulezour zanfan aroz zot ti plant ek bann miss explik zot linportans enn plant, kifer aroz enn plant ek osi montre zot kuma nou fer rekolt. Kan rekolte bann ti legim kinn plante dan gardri nou servi samem dan bann menu prepare pu bann zanfan. Sa permet zanfan manz legim fre ki zot mem ansam avek bann miss finn plante.
Lobzektif deryer sa laktivite la:

 •  Kuma gayn legim: fer zanfan aprann plante.
 •  Disiplinn: Fer zanfan aprann aroze sakenn so tour.
 •  Obzerve:Kan zot finn fer enn semans zot osi apran observe pou gete kan li komans zerme
 •  Patians: Zot osi apran la patians kan zot atan kan zot pou rekolte sa legim la.

2 thoughts on “Proze Potaze gardri

  1. blogadmin Post author

   Thank for your comment.

   We agree that many more viewers would indeed be exposed to our ideas and discussions. However we are really scared at the use of this uncontrollable medium.

   You may share the blog address to your contacts

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code