PROZE POTAZE TERRE DE PAIX

Proze Potaze, se enn de bann pli gran proze ki nou ena dan Terre de Paix. Li egziste depi an 2010.
E toule lane, nou ena bann nouvo benefisier ki rant dan proze.
Bann benefisier aprann boukou zafer dan sa proze la, e nou osi nou aprann avek zot, parski ena kitsoz ki nou pa kone, bann benefisier explik nou.
Sa proze la, finn fer bann benefisier anbelir zot zardin, zot lakour, ena verdir partou.
Ena osi bann ti kwin medisinal ki zot fer, avek pandemi tou bann ti metod granmer rant an-ze, e kan nou ena li dan nou lakour li meyer pou nou.
Mo les zot apresie enn-de foto dan bann ti potaze bann benefisier Terre de Paix.
Nou les zot apresie.

Esthel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code