Proze Poul Pondez

Proze poul pondez dan Grand-Baie, li tre prometer. Pandan nou rankont avek bann nouvo benefisier, zot inn montre enn gran lintere pou proze. Ena bann paran ki oparavan inn deza nouri poul pondez me sa formasion ti ena enn zoli moman partaz kot mem sa bann paran-la dir ki ena boukou bann zafer ki zot ti pe mal fer e ki sa pou ed zot dan seki zot pe antreprann. Li enn bon zafer ki nou mem staf nou’nn gagn enn formasion pou ki nou’nn kapav zordi donn bann benefisier enn bon direksion pou komans proze.

Bann benefisier inn montre ki se enn proze ki pou raport zot pa selma anterm finans me ousi an term devlopman zot zanfan. Bann paran inn mem dir ki zot pa pou ezite pou zanfan sal so lame, ki se enn mwayin pou responsabiliz bann pli tipti. Avek enn simp ramas dizef, donn manze, aprann gard poul so manze ek delo prop. Bann paran Grand- Baie inn bien kontan pou form parti sa proze poul pondez-la e zot inpasian.

cedgbop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code