Proze stazier Olivia dan rezidans an-komin avek animater art & craft Atelie di savwar.

Depi 2 semenn finn ena Olivia, stazier depi Laswed, ki finn vinn Terre De Paix dan lekol spesialize pou fer so proze lor lexpresion. Avek sitiasion aktiel konsernan pandemi, nou finn swazir enn lakaz an partikilie Youth 4 Morselman de Chazal Albion, kot nou ena 2 zanfan depi nou lekol ki res avek ankor lezot zanfan.
Proze la li baze lor konvansion drwa zanfan,kot zanfan pou exprim zot atraver lar ek kreativite,
rezon pou lakel Olivia travay ankomin avek Prisca e Wesley , 2 animater depi ADS.
Dapre proze zanfan ti ena pou kre enn anvironnman, ki zot kontan pandan premie semenn .
Lor deziem sesion, nou finn komans kre bann mariyonet. Avek led bann animater, zanfan finn
travay dan lakour andeor pou kree zot lanvironnman e azout enn zistwar.
Zot ti lib pou exprim zot kouma zot santi zot. Zot ti alez pou servi kouler ki zot anvi, bann form,
Bann lalinn me osi bann materyel resiklaz.
La nou finn ariv lor 4eme sesion . Bann zanfan pe koz bokou lor zot mem. Ena bokou lemosion e ena pe rakont zot lavi. Sa aktivite la finn amenn bokou laparol. Finn amenn bann lexperyans tris me osi bann moman ge..
Se enn travay ki merit kontinie dan atelier di savwar. Travay touzour pe fer avec motivation ek
kreativite individiel de sa bann zanfan la.
Antouka gro bravo. Ena ankor 2 semenn pou kontine avek sa travay la.
Mersi a Olivia e Wesley pou zot inplikasion.

Animater; Prisca Dat;30.11.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code