Proze Volonter

Ti ena de volonter depi Germany ki ti vinn pou 3 semenn dan nou garderi. Zot finn met enn proze debout pou stimil sans bann zanfan atraver enn ti parkour pieni. Proze la li base lor diferan parti en form eskargo. Dan sak parti ena bann diferan materyo resikle kouma debri makadam, disab, lagrin koko, fey sapin ek brans bred mouroum.
Bann zanfan bien kontan pou fer sa aktivite la. Sa permet stimil bann sans dan zot lipie sirtou. Nou ena zanfan ki mars dan pwint lipie, sa pou ed zot pou zot developman ek anmemtan zot an kontak ek lanatir.
Jenifer ek Joanne

IMAG1600 IMAG1601

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code