PROZE WOODWORK ATELIE DI SAVWAR AVEK ST MARY’S COLLEGE ROSE HILL

Avek led enn volonter ki finn fer lien ek kontak avek kolez St Mary’s dan latelie dibwa, bann zanfan atelie di savwar pe benefisie bann sesion sak merkredi 9h30-12.00.

Ena 7 zanfan dan sa proze la, 5 garson ek 2 tifi laz 15-17 an.
Bi sa proze la se sosializ zanfan dan enn lot striktir skoler ek ousi develop kapasite zanfan dan lintere travay dibwa. Sa bann zanfan dan sa group la zot vremem interese dan manie tou ekipman ki servi dan sa kontex la.
Premie semenn bann zanfan ti gagn lokazion trouv bann obze ki lezot zanfan finn fer. Finn ena bann partaz depi bann garson ki dan form 6 ek ki travay dan latelie sak lindi. Se sa bann prodwi ki ti expoze la , ki finn interes nou bann zanfan form parti dan sa proze la.
Apartir deziem semenn zanfan inn gagn 3 instrikter depi latelie laba pou komans zot travay.
Apre bann ti sesion 10 minit teori, finn komans al fer pratik. Zanfan finn swazir lobze zot anvi fer depi bann desin ek finn montre kouma desine ek met lor dibwa.
Bann sesion apre, finn kontinie travay lor sak lobze zanfan e travay lor bann masinn ousi.
Ena bokou lintere depi zanfan ki akonpagne par animater arts/crafts depi ads.
Donk sak merkredi zanfan amenn zot biskwi ek zi pou ti break ki zot gagne laba.
Dan latelie la pena lezot zanfan ankor, zis bann animater ek sa 7 zanfan la
Sa proze la li lor enn dire enn banane ek pandan vakans skoler zanfan kapav al latelie 2 fwa dan enn mwa. Zanfan pou gagn ousi posibilite al travay dan lasal art ki anexe ek latelie.
Lafin proze pou fer enn evaliasion ek donn enn sertifika bann zanfan kan pou expoz bann prodwi zot pou fer.
Gras a sa volonter la nou pe resi travay lor sa proze la ek nou remersi bann dimounn ki pe kontribie pou realiz sa proze la.
Nou osi felisit nou bann zanfan ki dan proze la..ki pe montre bokou lintere.
BIMLASING BOWHOO (JOY)
DAT:19.06.16

Presentation1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code