Rankont paran anbassader lekol maternel Terre de Paix dan Albion

Pou la 2ziem fwa pou sa lane 2020 la, lekol maternel Albion, finn organiz enn rankont pou so bann paran anbassader. Seki finn fer nou boukou plezir seki nou finn gagn boukou bann nouvo paran ki finn zwenn lekip . komansman finn donn enn lexplikation lor lobzektif sa group, so bi se bann paran ki port zot volonter pou donn enn koudmain dan bann preparatif, kan ena enn aktivite spesial dan lekol.
Sann rankont la, bann paran finn ede pou realiz bann kado ki bann zanfan pou gagn kan pou ena fun day. Rankont finn fer dan enn bon latmosfer. Finn ena bann bon partaz, bann ansien finn partaz zot lexperians, ena finn gagn lokazion pou fer nouvo kamarad, ena mem ki pou premier fwa finn gagn lokazion pou gagn enn vre konversation parski pli souvan nek ti pe kwraz ek kamarad dan lakour lekol e ti pe zis salie. Nou tenir a dir bravo e enn gran mersi a tou sa bann paran ki ede pou bon lavansman nou striktir e osi pou bienet zot zanfan.

Mary Jane
Social Educator integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code