Reflexolozi Planter

Reflexolozi planter li enn metod masaz terapetik kot nou exers enn presion lor talon lipie.
Li permet eliminn bann toxinn ki prezan dan nou lorgann ek li soulaz sertin douler.
Reflexolozi planter aktiv sirkilasion disan onivo lipie ek li evakie bann tansion ki finn akimile.
Li osi enn teknik efikas pou soulaz stres. Reflexolozi planter itiliz prosesis oto-gerizon natirel.
Sa masaz-la li osi efikas pour bon devlopman bann ti baba kot li kalme zot douler.

Mirabelles Flacq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code