Refresher lor resiklaz papie

Bann staff maternel Les Mirabelles Grand Bay inn fer refresher lor resiklaz papie kot inn servi roulo tisiou, kartron ek bann ti papie ki mo ti ramasse mo ti garde apre ki nu ti fini fer enn kreativite.
Pou koumanse, nou tou staff inn asize. Mo’nn koumanse avek fer mo refresher kot mo’nn koz inpe lor resiklaz papie. Mo’nn dir ki nou kapav fer bouku zafer ek resiklaz papie, par examp kan nou pe dekoup papie nou kapav pa zet li, nou kapav re servi li pou fer enn lot kreativite. Mo’nn osi montre zot foto bann kreativite ki nou kapav fer ek sa bann ti papie-la.
Ek ti ena bann partaz depi staf kot ena inn dir, lor latab li ankor met bann fey lagazet pou latab pa sal kouma lontan bann dimoun ti pe fer. Ek lerla lor sak 2 zour li sanz li. Ena staf inn mem montre nou bann foto kreativite ki so mama ti fer avek lagazet kan li ti ankor la.
Answit, mo’nn demann bann staff nou fer enn kreativite zordi la. Mo’nn demann zot pou nou al rod roulo tisiou ansam, kartron ek bann ti bout papie. Nou tou nou’nn al rode nou’nn amenn tou ansam.
Mo’nn montre bann staf ki kreativite mo anvi fer. Ek la lame dan lapat zot tou inn korpere. Enn parti inn trase, lot parti inn dekoupe, lot parti inn kole kot dernie ler nou inn gagne enn zoli travay.
Lobzektif deryer sa aktivite-la, se pou amenn enn korperasion, kot sakenn ed so kamarad, nou tou travay ansam. Kan nou inn gagn enn zoli travay, zot tou inn satisfe. Ek sa inn raport so fri vremem. Mem apre nou aktivite zot tou inn res koze-riye, partaze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code