Rekolt Legim dan ti Potaze Kids r Kids

Apre zefor, nou finn finalman komans rekolte nou bann legim ki nou finn plante.Gete kouma zot zoli e apetisan.

HARICOT8

HARICOT 10

Li enn bien bon santiman kan nou pe kas nou prop legim e pe kwi dan lakwizinn.
Enn bon ti toufe petsay pou fet sa rekolt la, bann zanfan finn bien apresie.

HARICOT 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code