Rekonekte ek zanfan apre konfinnman Flacq

Apre konfinnman nou’nn repran travay. Me seki sagrinan ladan seki pa ti ena nou
bann zanfan dan gardri. Alor pandan konfinnman nou ti fini desid lor ki tematik
pou nou prepar bann travay zanfan

Premie semenn nou ti prepar lor tematik okipasion akot bann zanfan inn gagn
pou fer koloryaz lor enn desin Frontliner.

Ti enn zoli lexperyans pou nou al ver lakominote pou al get bann paran ek zanfan.
Bann zanfan osi ti bien kontan pou retrouv nou e zot ti anvi vinn avek nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code