RENION PARAN 2EM TRIMES

Les Mirabelles Grand Bay ti fer 1er renion paran pou sa 2em trimes la. Etan done bann paran travay ek zot pa lib, lekip Mirabelles finn desid pou fer so renion paran an 4 fwa. Rezon deryer sa se parski dan lepase nou finn remarke ki kan nou met 1 sel zour spesifik pou renion paran, sa koz enn problem pou sertin paran. Zot gagn difikilte pou vinn asiste renion la. Donk nou finn trouv enn mwayin pou ki nou kapav gagn 100% prezans dan nou bann renion paran. Sa ti lexersis permet nou zwenn avek tou nou bann paran..

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code