Renion paran akonpagnman primer Sant devey Albion.

Zedi 1e Out 2019 ti ena renion paran pou bann zanfan ki dan nou program akonpagnman primer Albion.

Bann paran sa zour la finn gagn lokazion pou koz lor bann difikilte me osi bann satisfaksion ki zot gagne avek zot bann zanfan. Li ti osi enn bon ti moman partaz ant zot mem, lor ki fason saken deal ek so zanfan kan li pe gagn bann difikilte aprantisaz oubien konportman.
Apre tousala, bann paran finn partisip dan enn latelie travay, kot finn rekiper bann vie goble dan lakwizinn e zot finn fabrik enn carillon ki pe pans pou met dan potaze pou pous bann zwazo. Ti ena enn zoli travay lekip, bann paran finn dir ki zot finn pas enn zoli moman ansam.

Mary Jane ARMAND- JOLICOEUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code