Renion paran dan lekol Terre de Paix Special Needs

Ti ena 10 paran ki ti prezan sa zour-la. Renion ti koumanse apartir2.30 p.m.
Renion ti preside par mis Maritza. Lakey bann paran ti fer par bann animater. Bann paran inn gagn lasans pou al vizit bann klas kot zot inn kapav trouv bann aktivite ek bann travay ki zot zanfan fer. Bann paran ti bien inpresione par seki zot zanfan konn fer.
Apre vizit, renion inn komanse par enn ti prezantasion sak dimounn. Ti fer sa avek bann grimas, kot bann paran inn trouv sa bien fun. Apre prezantasion nou inn pas lor bann topik ki konsern lekol, koma konportman, lizienn, absans e prezans bann zanfan dan lekol, SRM. Inn gagn koz lor bann aktivite ki zanfan fer dan Club Med e osi proze al kanpe, ki bann proze kominoter ki ena dan Terre de Paix, progress sheet bann zanfan, par rapor a zot progre dan lekol.
Lor proze Carolina, enn Stazier depi La Suisse ki pe fer so staz dan lekol, so proze konsern ledikasion sexiel, Carolina inn bien kontan pou explik bann paran so proze e montre bann paran koma nou kapav aprann ledikasion sexiel, an-form enn zwe.
Apre renion, nou tou inn pran enn ti goute ansam. sa zour-la inn ena bokou partaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code