Renion paran dan Les Mirabelles Flacq

Les Mirabelles Flacq finn fer so premie renion paran le 02 fevriye dan garderi mem. Nou tem formation ti ‘developmen zanfan’. Sa zour la, preske tou bann paran ti prezan. Malgre ki sertin dant zot ti’nn bizin retourn dan zot travay apre, zot ti tenir pou prezan. Mazorite bann paran inn bien kontan moman koz ar bann mis pou fer progress sheet zot zanfan. Zot inn exprim zot apresiasion bann metod travay Terre de Paix. Zot inn poz boukou kestion lor devlopman zot zanfan. Sakenn dant zot inn gagn lokazion dir zot apresiasion ek osi sanzmen ki zot inn trouve dan zot zanfan depi ki li pe vinn gardri.
Bann mis de nou kote, nou ti bien inpasian pou nou premie renion paran la. Pou nou mark sa premie pasaz la, sak mis finn prepar enn explikasion de bann diferan aktivite ki nou fer dan gardri ki ed dan development zanfan la ek osi dan ki manier ki nou fer aktivite la. Moman antrevi avek paran ti bien for, akot nou ti montre a bann paran bann travay zot zanfan. Li ti enn moman esanz ant paran ek mis pou zanfan.
Nou tenir a dir enn grand merci a bann paran prezan ek osi a nou paran volonter ki’nn prepar kolasion pou bann lezot paran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code