Renion Paran e Check Up Denter dan Les Mirabelles Cap Tamarin.

Kouma toule trimes, nou organiz bann rankont ek paran ki primordial dan nou travay.
Sa fwa-la, nou rankont ti inpe spesial akoz nou ti ena bann reprazantan depi Minister Lasante ki ti vinn fer check-up danter ek bann zanfan, e ti osi fer enn kozri lor dantision e tou seki konsern devlopman labous enn zanfan.
Finn ena enn ti sesion, montre kouma pou bros ledan, e linportans ki enn zanfan bizen krok bann zafer dir pou devlopman so zansiv. Osi bann ti legzersis artikilasion, bann ti masaz zansiv ek serviet pou ed zanfan so ledan devlope.
Ti enn zoli lexperians e enn zoli moman ki nou finn partaze e bann paran finn bien poz zot bann kestion.
Nou finn gagn lokazion osi koz ek bann paran lor progresion zot zanfan, fer bann ti rankont individiel, e osi partaz ek zot bann prosin laktivite ki pou ena lor nou lazanda.
Bann zanfan, ena finn bien alez me ena finn plore osi kan finn fer chek-up me tousala form parti zot devlopman.
Apre sa, nou finn gagn enn ti moman partaz kolasion avek bann paran ek bann zanfan.
Nou les zot apresie bann ti foto.

Dorianne

Les Mirabelles, Cap Tamarin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code