Renion paran Les Mirabelles Flacq

Nou ti fer nou premie renion paran apre konfinnman le 9 ziliet 2020 dan nou
gardri Mirabelles Flacq. Laplipar bann paran ti prezan. Preske tou paran ti fini vini
dan ler.

Mis Pamela inn prezant li-mem akoz ti so premie renion avek bann paran. Li’nn
bien kontan pou partaz enn-de ti mot.

Vi ki ti ena boukou bann nouvo paran, nou'nn explik inpe lor deroulman
gardri. Apre, nou inn koz osi lor konfinnman kouma inn pase, lor izenn, bann
prekosion ki bizin pran.

Ti ena enn bon partisipasion bann paran. Apre renion, zot inn pran enn ti kolasion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code