Renion Paran Maternel avek Atelie Maryonet

Nou finn gagn enn bon nonb paran prezan dan renion. Nou finn gagn lokazion pou koz lor diferan aktivite bann zanfan fer dan lekol, lor rol ek responsabilite bann paran ek zot zanfan dan lekol. Nou finn donn letan osi a sak paran pou exprim zot. Plizir paran inn dir seki zot pense. Ena boukou paran gagn problem pou donn zot zanfan manz legim lakaz. Nou kwizinier inn donn zot konsey kouma zot kapav kwi zot legim lakaz pou fer zot zanfan manze.

Nou finn osi explik bann paran lor bann mezir prekosion ki nou pe pran pou covid-19 dan lekol. Apre bann paran inn al dan diferan latelie ki bann mis inn prepare. Paran inn kontan sa aktivite la.

Poonye (maternel Albion)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code