Renion Paran Maternel

Lekol Les Mirabelles Grand Bay inn fer so premie renion paran pou sa trimes-la avek sitiasion kovid. Nou bizin fer li an 2 sesion pou respekte nou protokol saniter bien. Malgre ki pa’nn ena gran prezans, bann paran inn bien partisipe nou tem. Formasion ti lor lar ek kreativite kot bann paran inn bien apresie. Ti ena enn video ki bann mis ti prepare pou montre devlopman zot zanfan dan lekol. Bann paran inn bien partispe ek ti ena osi boukou temwagnaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code