Renyon ek workshop avek paran

Kouma sak term ena rankont avek paran. Li enn moman partaz. Touzour nou sensibiliz paran pran prekosion kote lizenn, mem si nou fin retourn ala normal, kerrur ek lezot staff nou ankor met lanfaz lor bann prekosion bizin pran.
Sak paran inn bien partaz zot lexperyans anver zot zanfan. Kerrur in ousi motiv paran pou le bienet ek developman zot zanfan, inn explik paran ki parfwa zot osi zot bizin ansegn zot zanfan kouma pou al twalet lakaz, kouma osi tir zot linz, fer zot vinn inpe otonom.
Apre renyon ti ena enn workshop kot ti ena paran premie fwa ti pe fer koutir, paran ti pe brod mobil pou met lor rido. Anmemtan zot pe aprann kouma fer pwin aryer ek pwin boutonier. Pou zot ti enn fun. Bann seki pa’nn fini dan ler, zot inn amenn bann mobil zot lakaz pou zot termine.

Mis Wendyla
Garderi Albion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code