Renyon Paran Sant Devey Mirabelles Flacq


Apre kovid-19 nou finn resi fer nou renion paran dan sant Art- Kiltir Lindi 16 Ut 2021 ver 13.30. Sa zour la
nou finn pran tanperatir sak paran ek nou finn donn zot sanitayzur. Zis paran ki finn fer zot vaksin ki finn
otorize pou asiste sa renion la.


Nou finn respekte tou protokol saniter. Preske tou nou bann paran inn fini  vaksine. Sa fwa la nou ti ena bokou
nouvo paran.
Bann paran ti partisip dan enn aktivite akot zot ti servi papie. Zot finn fer form bato, avion ek ena finn
kraz papier la inn fer vinn boul. Sa bann paran la finn reviv zot lanfans.


Sa zour la ti ena renion potaze ek renion pondez osi. Mary-Jane finn bien donn so explikasion bann
paran. Ti fer distribision bann ti plant pou bann paran kapav plante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code