Reset pou fabrikasion Pat-a-modle

Bann materyel ki nou bizin:
1. Maizena(fleur de mais) ki nou kapav gagne fasilmen dan bann sipermarse pou mwins ki 100rs.
2. Enn apre- saanpwin
3. 3 kontener mem grander (zot kapav servi goble, tas, ti bol)
4. Enn gran bol.
5. Koloran alimanter (kouler dapre zot gou)
Foto 1
Bann letap pou fer pat-a-modle
1. Dan 2 ti bol, ranpli maizena
2. Dan 1 ti bol, ranpli apre-sanpwin
foto 2
3. Dan gran bol, melanz 2 ti bol maizena la ek 1 ti bol apre-sampwin
4. Melanz bien tou ansam ziska ki li vinn enn lapat bien soup

td
5. Melanz bien tou ansam ziska ki li vinn enn lapat bien soup
foto 5

6. kouma pat-a- modle inn pare, separ li an bann ti boul ek azout koloran
Zot pat-a- modler inn fini pare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code