Resiklaz avek boutey plastik

Avek boukou plezir nou inn montre bann zanfan ki nou kapav fer avek boutey plastik. Kouma nou thematik li lor zardinaz nou inn servi boutey plastik vid, lafisel, later ek dilo.

Tou zanfan ti bien kontan parski zot pe tripot avek later e nou ti sant “savez vous planter le chou”. Anmemtan ki zot pe fer sa activite la lerla ban zanfan dekouver ki zot kapav fer avek later.

Zanfan in develop zot motrisite ek kognitif. Depi bien tipti bizin donn zanfan sa lanvi kiltiv later pou ki enn zour zot kapav fer zot prop zardin ek gagn legim pou manze.

Dan bann lane ki’inn pase, nou finn trouv bann sanzman dan bann fami. Lontan pa ti ena flat ek lakaz letaz. Asterla tou fami pe rod enn metod ekolozik ek resiklaz. Konfinnman inn fer tou fami konsian ki bizin plant legim. Koumsa, mem si zot pena kas pou aste zot ena enn ti kwin kot zot inn plante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code