Reyon paran e formasion lor vaksinasion

Lindi le 25 Mars, ti ena nou 2em reyon paran pou sa lane la e kuma zot tou kone ena boukou zanfan ki pe malad aktielman.
Alor, nou’nn swazir pou koz lor linportans enn vaksin.
Preske tou nou bann paran ti a-ler. Nou formasion ti lor ki ete sa enn vaksin, so linportans ek kifer nou bizin touletan fer swivi . Nou’nn osi koz lor ‘carnet de santé’ enn zanfan. Enn ‘carnet de santé’ li ena tou bann linformation ki bizin pou enn zanfan. Ena so pwa, so nom, nom so bann paran, ek bann diferan vaksin ki li’nn fer.
Vaksin ki nou bann mis inn koze se BCG, MMR, Polio, Tetanus, Booster ek nouvo vaksin ki bann tifi pe fer pou pa gagne kanser kol literis. Vaksin se enn microb atenie ou so toxin atenie ki donn nou atraver pikir ou bwar pou ki zot fer nou lekor prodir bann antikor pou lager kont bann mikrob ki provok bann maladi.
Bann paran finn bien partisipe. Zot inn dir ki li inportan ki nou fer vaksin. Ti ena osi mis Simla ki’nn koz lor bann diferan maladi ki nou kapav atrape si nou pa bien vaksine. Dan moris 95 % zanfan vaksine e sa inn ede pou bes mortalite infantil.
Donk li inportan ena enn swivi kontiniel e dan moris vaksin li gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code