Rezidans Youth 4 pa finn res insansib a fet lindepandans

Fet lindepandans se enn fet nasional kot tou dimounn sipoze dan lazwa e reviv sa souvenir kot Moris finn gagn so lindepandans an 1968. Nou retrouv nou an 2021, personn pa ti pou antisipe ek mazine ki pou fer fet lindepandans dan konfinnman ek zero preparasion par bann dirizan nou pei. Rezidans Youth 4 finn montre lintere ek zot finn tenir a-ker ki zot fer enn preparasion pou fet lindepandans malgre konfinnman. Avek linplikasion bann Youth leaders ek bann zanfan, sa zourne la ti mem memorab pou zot. Finn valoriz kouler nou pavion, enn ti manze ansam dan lakaz pou sinboliz partaz, lamitie ek lamour parmi bann mamb dan lakaz. Malgre ki pa finn gagn akse andeor, bann zanfan ek bann Youth leader pa finn kasiet zot lazwa ek satisfaksion par rapor a seki zot finn kontribie.

Par Ladouceur Brian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code