Balie koko, enn koutim erite par nou bann zanset pou netway lakour

Bann zanfan depi rezidans youth 4 finn aprann kouma aranz balie koko. Misie Desire, enn ankadran depi Youth 4 finn fer sa zoli partaz la avek bann zanfan ki finn montre gro lintere pou aprann kouma fer balie koko. Finn gagn enn zoli explikasion kouma fer enn balie koko avek fey koko, letap par letap. Balie koko netway lakour prop ek bien fasil pou atrape. Sertin zanfan finn dir ki zot oule aranz balie koko par zot mem prosenn kout. Sa ti enn zoli lokipasion pou sa bann zanfan la sirtou dan sa period konfinnman la, zot finn aprann nouvo zafer.

Par Ladouceur Brian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code