Salad fri dan maternel Albion

Vandredi pou terminn nou tematik fri, bann mis avek partisipasion bann zanfan, finn prepar enn bon salad fri. Se bann zanfan mem ki finn amenn sa bann fri la. Sertin finn amenn fri ki ena dan zot lakour.
Pou komanse, nou finn fer zanfan lav zot lame apre lav bann fri. Lerla, finn fer konversasion lor nom ek kouler bann fri.

Presentation1 lavalette 1
Sou sirveyans bann mis, zanfan finn koup bann fri. Zot tou finn bien satisfe par rezilta ki nou finn gagne. Li ti paret bien atiran avek sa bann diferan kouler ek biensir li ti ena enn bon gon.

Presentation2 lavalette 2
Apre dezene se nou ti salad fri ki finn servi kouma deser.
Nou les zot apresie bann foto bann plizir letap ki nou finn suiv.

Mis Sandra/ Corine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code