Sant devey Les mirabelles Flacq

Fet Lamizik
Le 21 Zin fet lamizik, me dan gardri nou ti fer nou fet le 20 Zin ansam avek bann zanfan e paran.

Bann mis ti’nn prepar enn zoli ti program sa zour la. Depi de semenn repetision ti fini koumanse. Bann zanfan ti pe fer zot bann aktivite otour nou tem lamizik. Sak lane bann zanfan ansam avek led bann mis zot fabrik enn ti instriman lamizik. Pou sa lane la zot inn fer enn ti lagitar.
Pou enn sanzman sa lane la nou’nn fer nou ti fet dan la sal Art and Culture Gallery. Bann paran ti prezan an nomb. Nou fet inn koumanse 10er.
Ti ena enn lasenn akot bann zanfan inn kontan kan zot inn mont lao. Bann zanfan inn sante, danse, zwe linstriman lamizik. Ti ena osi enn ti sketch prezante par bann zanfan.
Nou’nn osi gagn enn ansien zanfan ki ti prezan e inn prezant enn sante pou nou. Bann zanfan inn bien partisipe e bann paran osi. Zot tou inn bien amize.
Apre nou fet nou ti ena nou kolasion, enn ti krep sale e so satini. Pou sa zour la nou’nn osi gagn gato depi smart cafe ki nou remersie pou so soutien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code