Saver lokal dan nou lakwizinn

Enn fwa par mwa sak kook dan diferan sekter Terre de Paix, zwenn
pou partaz zot konesans ki zot finn akerir dan zot routinn. Zot amenn bann nouvo spesialite pou inov manze ekilibre bann zanfan e fer li vinn pli kaptivan.
Sa partaz konesans la li enn platform pou amelior sistem kiliner e kre bann lide, kouma preserv legim e fri en form kompot, zi e lazle. Ansam ek bann kook nou finn aprann konserv fri de sezon, kristalize e nou konzel bann legim e fri kouma mang, karambol e letsi.
Nou finn agrandi nou konesans par fer kompos ek lapo legim, fri e lakok dizef.
Ena bokou inovasion dan bann manyer simp, kouma fer gato laniverser avek bann ingredian kouma greo, lapo zoranz, rezin sek aroz li avek enn siro ki bann kook prepare avek lapo diferan fri.
Samdi ki nou zwenn, li touletan enn plezir pou fer enn bon partaz lide ki kre enn lien ant koleg.


Group Partaz Konesans.
Terre de Paix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code