Selebrasion 50an Lindepandans dan KIDS R KIDS

Lane 2018, pou rest enn lane markan alokazion fet lindepandans, vi ki nou finn fer enn selebrasion spesial pou mark 50 an lindepandan Moris.Gramatin, nou finn fer enn ti defile ek bann zanfan e nou finn al kot map Moris ki trouv dan lakour prizon, e nou finn fer nou premie selebrasion laba
Bann zanfan finn bien apresie sa ti moman kot nou finn sorti dan gardri, zot inn obzervb bann peizaz, bann pie, bann zanimo ki ti ena. Zot ti bien zwaye.
Presentation1 kids 1Presentation2 kids 2Apre nou finn al fer enn deziem selebrasion avek Komiser prizon ki ti invit bann zanfan vinn partisip dan zot seremoni leve di drapo. Ti ena ankor bann lezot anplwaye ek ofisie ki ti prezan. Prezans bann zanfan vremem inn amen enn zoli bout dan sa selebrasion la.
Bann zanfan finn gagn lokazion trouv bann « prison officers band » fer enn ti reprezantasion pou nou e finn interpret nou lim nasional ek zot bann linstriman. Bann zanfan finn bien observ sa atantivman.

Presentation3kids 3
Pou koup gato lindepandans, Komiser finn rod seki pli tipti e enn zanfan dan gardri kids r kids, inn gagn lokazion ansam ek komiser koup gato pou laniverser nou ti zil.
Sa moman la, pou rest enn moman bien markan pou nou tou ki ti la, pou selebrasion sa zoli laz nou pei la.
Presentation4 kids 4Nou swet zot tou enn bonn fet lindepandans e kontinie fet nou zil dan bann zoli manier !

Presentation6 kids 66

Presentation100 kids 100

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code